Documenten

Op deze pagina kan u meer informatie over de club en badminton in het algemeen kunnen terugvinden.

onthaalboekje

clubreglement

statuten

inschrijvingsformulier

ongevalsaangifteformulier