Documenten

Intern Reglement

Buiten de statuten heeft Shuttles Opwijk ook zijn eigen
Intern Reglement.

Dit reglement zorgt voor een vlot verloop tijdens de trainingen en speeluren en tracht het speelplezier en de sportiviteit binnen de club te garanderen. Elk ingeschreven lid heeft zich hiermee akkoord verklaard. Wanneer het reglement niet nageleefd wordt, kan een verantwoordelijke ingrijpen en kan het bestuur maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.