DOCUMENTEN

Op deze pagina kan u meer informatie terugvinden over de werking van de club, alsook enkele handige documenten.

Statuten

Indien u zich wil inscrijven of ingeschreven bent, dient u akkoord te gaan met onze statuten, die vanaf 1 juni 2014 van kracht zijn. Deze houden verband met het wettig statuut dat onze club verkregen heeft en de na te leven richtlijnen.

Indien u vragen hebt kan u steeds terecht bij het bestuur.

statuten

Clubreglement

Buiten de statuten heeft Shuttles Opwijk ook zijn eigen intern clubreglement

Dit reglement zorgt voor een vlot verloop tijdens de trainingen en speeluren en tracht het speelplezier en de sportiviteit binnen de club te garanderen. Elk ingeschreven lid heeft zich hiermee akkoord verklaard. Wanneer het reglement niet nageleefd wordt, kan een verantwoordelijke ingrijpen en kan het bestuur maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

clubreglement

Verzekering/Ongevalsaangifteformulier

Na het succesvol inschrijven bij Shuttles Opwijk bent u verzekerd bij Arena. Dit is het geval na betaling van het lidgeld en na het indienen van het aansluitingsattest bij de secretaris. Leden die hun lidmaatschap verlengen moeten ook dit jaar een aansluitingsattest indienen.

Vul ongevalsaangifteformulier volledig en duidelijk in, neem best ook een kopie en stuur het getekende document dan naar:

Arena NV
Brand Whitlocklaan 165
1200 Brussel

ongevalsaangifteformulier